Betaling av faktura / kontantkjøp

Hei

Når en skal føre betalingen manuelt av alle faktura og kontantkjøp for eksempel januar måned.

Må en printe ut samtlige betalingstransaksjoner fra banken? eller kan en bruke kontoutskriften som en bilag på samtlige utbetalinger? (kontoutskriften viser dato, navn og sum på mottaker. For å få fram kontonr på mottaker må jeg trykke detaljer i banken og printe en og en ut.

Lurte derfor på om det er noe krav på dette? eller om jeg kan bruke kontoutskrift og føre fortløpene transaksjoner fra den i regnskapet, betalinger til leverandører, interne overføringer osv.

Deretter markere kontoutskriften bilag for eksempel 20 til 35?

Spørsmål fra Shezad.

Spørsmålet ble stilt den 19-02-2013.

Ligger under emnet: Regnskap.

2 svar

(NB! Regnskapsguiden.com fraskriver seg ethvert ansvar for tap eller skade som måtte oppstå etter å ha fulgt disse svarene. Alle svar er brukergenererte og må behandles deretter.)

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

1 jonny

Kontoutskriften er ikke godkjent som bankbilag. Du må derfor hente ut alle bankbilag på den enkelte transaksjon for å kunne være på rett side av bokføringsloven http://www.lovdata.no/for/sf/fd/xd-20041201-1558.html

2 Henning

Ser at du viser til bokføringsforskriften. Jeg antar det § 5-11 du viser til:
Dokumentasjon av betalingstransaksjoner som ikke vedrører kontante kjøp og salg, skal vise betaler og mottaker av betalingen.

Spørsmålsstiller opplyser at disse opplysningene kommer frem av kontoutskriften. Er det andre grunner til at kontoutskriften ikke kan brukes?

Ditt svar