Best å avskrive i ENK eller AS?

Jeg har noe jeg lurer på, tenkte i utgangspunktet å konvertere mitt ENK til AS, men har stusset på skattemessig behandling av avskrivninger.

La oss si at jeg tjener 2 000 000 i driftsresultat. Ska skrive av goodwill til f.eks 500 000 med 20% årlig.

I ENK er det greit. Da reduseres skattbar inntekt med 20% x 500 000 = 100.000. Betaler 50,4% i marginalskatt i mitt ENK, så skattebesparelsen blir da 50,4% av 100.00, som er 50.400.

La oss si at jeg tjener det samme i mitt AS og skriver av 100.000 fra 2.000.000 som gir 1.900.000 i resultat. Dette resultatet tar jeg ut i utbytte og beskattes med 27% 2 ganger, altså 46,71%. Da har jeg fremdeles 100.000 igjen på AS sin konto, som jeg også vil ta ut. Hvordan blir dette? Beskattes disse 100.000 som vanlig utbytte med 27%? I så fall skatter man 27% av disse 100.000 istedenfor 46,71% om man ikke skrev av goodwill. Skattebesparelsen blir evt da (46,71%-27%) x 100.000 = 19,710kr. Dette er mye dårligere skattebesparelse enn om jeg hadde skrevet av i ENK??

Er jeg helt på villspor eller?

Spørsmål fra Petter A.

Spørsmålet ble stilt den 31-07-2015.

Ligger under emnet: Ubesvarte spørsmål.

Ingen svar

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

Ditt svar