Besluttet utbytte og utbetalingen uteblir

For regnskapsåret 2010 ble det i generalforsamling i mai 2011 besluttet et utbytte på kr. 600 000. Det er fire eiere i selskapet. Dette ble bare delvis utbetalt med ca 20 % til eierne i løpet av 2011. Til tross for at 6-måneders-fristen for utbetaling fra utbytte ble besluttet er oversittet og flere purringer vil ikke selskapet ved daglig leder, som også er eier og styremedlem, utbetale restutbytte. Det er ingen økonomiske forhold ved selskapet som tilsier at utbytte ikke kan utbetales.

Hvilke reaksjonsmåte(r) kan de øvrige eierne sammen eller hver for seg benytte for å få ubetalt utbytte?
Hva med forsinkelsesrenter?

Spørsmål fra Åse.

Spørsmålet ble stilt den 07-07-2012.

Ligger under emnet: Selskapsformer.

Ingen svar

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

Ditt svar