Behandling pensjon ved 4%

Jeg har 4% pensjonsordning. Må jeg da trekke 2% fra lønna til de ansatte eller kan firmaet betale hele 4%?

Spørsmål fra Katharina,

Spørsmålet ble stilt den 12-10-2012.

Ligger under emnet: Lønn.

2 svar

(NB! Regnskapsguiden.com fraskriver seg ethvert ansvar for tap eller skade som måtte oppstå etter å ha fulgt disse svarene. Alle svar er brukergenererte og må behandles deretter.)

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

1 Jonny

Mener du obligatorisk tjenestepensjon (OTP) ?

2 Katharina

ja keg har avtale med et forsikringsselskap og firmaet mitt betaler 4% av lønnen til de ansatte. Jeg lurer på om disse pengene må tas med i trekkegrunnlaget eller om dette er trekkefri for mine ansatte?

Ditt svar