Basistilskudd for lege i aksjeselskap

Jeg har et aksjeselskap som alle mine legetjenester drives igjennom og fører også regnskap selv i Fiken.

Har et spørsmål angående basistilskudd som jeg får pga jeg driver en privat legevakt.

Dette har tidligere regnskapsfører ført som salgsinntekter. Jeg spurte han hvorfor, og da hadde han ikke noe godt svar. Er dette en salgsinntekt eller kan det føres på en annen måte?

Spørsmål fra Simen.

Spørsmålet ble stilt den 21-11-2016.

Ligger under emnet: Ubesvarte spørsmål.

Ingen svar

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

Ditt svar