Bankkonto til enkeltpersonforetak

Må jeg opprette et nytt kundeforhold i en bank til mitt ENK, eller kan jeg opprette en egen konto i min private nettbank?

Spørsmål fra Torje.

Spørsmålet ble stilt den 20-10-2012.

Ligger under emnet: Finansiering.

1 svar

(NB! Regnskapsguiden.com fraskriver seg ethvert ansvar for tap eller skade som måtte oppstå etter å ha fulgt disse svarene. Alle svar er brukergenererte og må behandles deretter.)

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

1 Einar

Det er ingen lover som påbyr deg å opprette et eget kundeforhold for dette – men mer oversiktelig er det….

Ditt svar