Bankinnskudd under 30 000 i AS

Hei, startet i 2013 et AS for investeringsformål. Hadde stiftelsesutgifter på 8133, som ble dekt av EK. Det ble registrert som kortsiktig gjeld og negativ EK i regskapet for 2013. Hvordan skal jeg føre regnskap og balanse i 2014 når jeg ikke har hatt hverken inntekt eller kostnad i selskapet for at EK og G, samt eiendeler = 30 000, siden krav til aksjekapital er 30 000?

Spørsmål fra Sara.

Spørsmålet ble stilt den 26-03-2015.

Ligger under emnet: Regnskap.

1 svar

(NB! Regnskapsguiden.com fraskriver seg ethvert ansvar for tap eller skade som måtte oppstå etter å ha fulgt disse svarene. Alle svar er brukergenererte og må behandles deretter.)

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

1 Maxprofit

Såfremt du har benyttet aksjekapitalen til å dekke stiftelsesomkostninger og ikke har hatt noen inntekter eller kostnader utover det så blir balansen din pr 31.12.2014 slik :

Bank 1920 Debet kr. 21867,-

Egenkapital 2000 Kredit kr. 30000,-
Annen EK 2050 Debet kr. 8133,-

Men du har vel kanskje noe renteinntekter du må føre, slik at du får en liten finansinntekt ?

Ditt svar