Balanseregnskap og mva

Lurer på om konto 2710 for inngående mva skal legges under Eiendeler eller Gjeld? Ser at noen skriver at alle 2000-kontoer skal på Gjeld, mens andre skriver at 2710 skal på eiendel, da dette er en utestående fordring.

Takk for hjelpen 🙂

Spørsmål fra Jon Georg.

Spørsmålet ble stilt den 02-02-2018.

Ligger under emnet: Merverdiavgift.

1 svar

(NB! Regnskapsguiden.com fraskriver seg ethvert ansvar for tap eller skade som måtte oppstå etter å ha fulgt disse svarene. Alle svar er brukergenererte og må behandles deretter.)

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

1 Kjartan

Hei Jon Georg.

Kontiene knyttet til MVA ses sammen. Dvs. at de nettes mot konto 2740 skyldig MVA hver termin (utgående og inngående MVA). Det vanlige er at man skylder MVA til det offentlige og at det presenteres som en gjeld. Skulle det samlet sett være til gode en termin må det naturlig nok presenteres som fordring.

Dersom man driver en virksomhet som av vane har til gode MVA finnes det standard konti, i 16xx-serien tror jeg, på eiendelssiden som da er mer hensiktsmessig å benytte.

Så kort oppsummert – om det er fordring/eiendel eller gjeld kommer an på saldoen som blir stående på oppgjørskontoen 2740 når konto 2700, 2710, osv. er nettet/overført dit.

Ditt svar