Balansen blir ikke riktig

Mitt lille AS har et avvik i balansen, og på eiendelsiden er varer og kundefordringer en mindre sum, enn det som blir egenkapitalen + gjelden.

Selskapet har en «stor» gjeldspost som er langsiktig gjeld til eier som drar opp denne EK + Gjeld siden.
Jeg vet at varelager og leverandørgjeld stemmer. Egenkapitalen er og oppdatert med årets resultat.

Tips til hva som kan være feil ?

Spørsmål fra Anne.

Spørsmålet ble stilt den 15-06-2018.

Ligger under emnet: Regnskap.

1 svar

(NB! Regnskapsguiden.com fraskriver seg ethvert ansvar for tap eller skade som måtte oppstå etter å ha fulgt disse svarene. Alle svar er brukergenererte og må behandles deretter.)

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

1 Pia

Sjekk om du har brukt riktig fortegn når du har ført årsresultatet

Ditt svar