Balansekonto

Hei. Forsøker å lære meg det mest fundamentale for å føre regnskap selv. I den forbindelse lurer jeg på om noen kan forklare meg forskjellen på en balansekonto og andre kontoer? Er det noen forskjell?

Spørsmål fra Espen.

Spørsmålet ble stilt den 21-06-2014.

Ligger under emnet: Regnskap.

2 svar

(NB! Regnskapsguiden.com fraskriver seg ethvert ansvar for tap eller skade som måtte oppstå etter å ha fulgt disse svarene. Alle svar er brukergenererte og må behandles deretter.)

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

1 Kenneth Larsen

Kort fortalt, balanse skal vise en oversikt over alle eiendeler du eier fra konto 1000-1999 og konto fra 2100-2999 er gjeld.

konto fra 3000 – 3999 brukes for inntekter og 4000-4999 brukes for varekjøpskostnader

5000-5999 brukes til lønn

6000-6099 til avskrivning
6100-7999 for alle Andre driftskostnader
8000-8099 for renteinntekter
8100-8199 for räntekostnader

2 Willy

Det er stor forskjell på balansen og selve driftsregnskapet (inntekter/kostnader). Teoretisk kan du godt se balansen og driften som to egne regnskap om du vil. Balanseregnskapet viser hva du eier, og hvordan de eiendelene er blitt finansiert (gjeld, ek), og sum eiendeler skal være lik sum gjeld/ek (i balanse). Bl.a. i et AS er det krav til hvor stor ek må være. EK er også en viktig indikator for ev. långiver etc, fordi den forteller noe om hvor sunt selskapet ditt er.

Driftsregnskapet viser inntekter og kostnader, og selv om hver eneste nettoinntekt/-kostnad jo også påvirker balanseregnskapet, er det vanlig å samle alle inntekter/kostnader i et årsresultat, og bokføre det samlet mot balansen. Resultatet påvirker ek, men det vil også ha påvirket eiendeler (feks bank) gjennom året.

Tenk deg at hele regnskapsåret bestod av ett eneste salg (ser bort fra tilvirkningskostnader), da vil bankkonto/fordring øke like mye som økt ek, altså vil resultatet båvirke begge sider av balanseoppsettet.

Var kanskje ikke akkurat dette du lurte på, men men… 🙂

Ditt svar