Avvikle AS

Fører regnskapet for et firma som kun har blitt startet for så å bli avviklet.
Hvordan legger jeg EK inn? K:2000 D:1920? Skal føre inn regstreringskostnadene fra Brønnøysund, tar disse mot K1920 D7798, omkostninger mot K1920 D7770.
Så skal eier av As ha resterende av EK utbetalt (ca.20.000kr). Hvordan fører jeg dette? Jeg er også usikker på om det er noen poster mellom her som mangler.

Takker for hjelp

Spørsmål fra Marianne.

Spørsmålet ble stilt den 13-09-2022.

Ligger under emnet: Selskapsformer.

1 svar

(NB! Regnskapsguiden.com fraskriver seg ethvert ansvar for tap eller skade som måtte oppstå etter å ha fulgt disse svarene. Alle svar er brukergenererte og må behandles deretter.)

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

1 Jan Inge

Det er riktig at innskutt aksjekapital skal registreres D1920/K2000, men stiftelseskostnader skal ikke kostnadsføres på konto 7798, de skal på konto 2036:Stiftelseskostnader.

Se mer om dette her: https://www.jithomassen.no/postering-av-innskutt-aksjekapital-og-stiftelseskostnader-as/

Her kan du lese mer om avvikling av aksjeselskap:

https://www.jithomassen.no/avvikling-av-aksjeselskap/

Ditt svar