Avslutte regnskapsår

Hei! Jeg fører et enkelt regnskap for en liten festival, bruker kun excel. Siden festivalen er i slutten av november, har vi en del regninger betalt i januar/februar 2014 som skal kostnadsføres i 2013. Foreløpig har jeg satt dem som skyldig gjeld, men når jeg da avslutter regnskapet ser det fryktelig dårlig ut på papiret at vi har så mye skyldig gjeld, når gjelden egentlig er betalt ut. Kan jeg postere disse utbetalingene i januar og februar 2014 på regnskapet for 2013? Hva gjør jeg i såfall da neste år,når jeg fører utbetalingene for 2014?

Spørsmål fra Stine Hansen.

Spørsmålet ble stilt den 23-02-2014.

Ligger under emnet: Regnskap.

1 svar

(NB! Regnskapsguiden.com fraskriver seg ethvert ansvar for tap eller skade som måtte oppstå etter å ha fulgt disse svarene. Alle svar er brukergenererte og må behandles deretter.)

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

1 Willy

Følger du regnskapsprinsippet må nok betalingene i januar bokføres i 2014, og altså vise som gjeld ved årsskiftet.

Heter gjeldsposten f.eks. «kortsiktig gjeld» vil det være tydelig nok at det ikke er snakk om noe problematisk. Sannsynligvis er det penger på konto som dekker betalingene.

Men du kan jo alltids lage en liten note til regnskapet som presiserer gjeldsposten(e) og hvilke som er betalt pr regnskapsgodkjenning.

Ditt svar