Avslutte enkeltmannsforetak

Gi beskjed til Brønnøysundregistrene om at du avslutter enkeltpersonforetaket ved å fylle ut «Samordnet registermelding» i Altinn. (Det samme skjemaet som brukes når du registrerer foretak).

Husk at:

  • Hvis enkeltpersonforetaket ditt skylder penger, vil disse kravene også være gyldige etter at foretaket er slettet da du og ENKet er samme rettssubjekt. Det anbefales derfor å få betalt og ryddet opp i alt utestående før avvikling.
  • Det må leveres en siste mva-melding dersom ENKet er merverdiavgiftsregistrert (det skal bl.a. beregnes uttaksmerverdiavgift dersom foretaket har driftsmidler og varelager).
  • Du må levere skattemelding for næringsdrivende for avslutningsåret dersom du har fått den tilsendt.
  • Du må oppbevare regnskaper og kjøp/salgsdokumentasjon i minst 5 år etter avvikling.

Spørsmålet ble stilt den 22-06-2015.

Ligger under emnet: Selskapsformer.

Ingen svar

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

Ditt svar