Avskrivning i balansen

Hei. Skal starte firma og har et spørsmål til avskrivning som jeg ikke finner noe konkret svar på. Reglene rundt avskrivning (ja egentlig alt jeg finner på internett rundt emnet om avskrivning er jeg kjent med) men spørsmålet mitt er som følger: La oss si at den årlige avskrivningssummen min er pålydende 100.000 kr. Altså, resultatet mitt er 100.000 kroner lavere pga denne avskrivningskosten. Det som jeg ikke blir klok på er hvor disse 100.000 kr blir av. Legger de seg i bank-posten i resultatet? Eksempel ikke tatt utbytte i 2011. Overskuddet brukte jeg til å kjøpe utstyret. Jeg bruker tilfeldige tall (beløpet er ikke viktig). Kjøper utstyr til 500.000 Dvs 500.000 ut at konto i 2011. Når jeg da i 2012 får et lavere resultat (100.000kr) og det samme de neste 4 årene – til sammen i løpet av de neste 5 årene 500.000 lavere resultat virker det på meg som om jeg betaler for utstyret 2 ganger. Først i 2011 når jeg fysisk tar ut 500.000 kroner av konto, så de neste 5 årene når resultatet mitt til sammen over disse 5 årene utgjør 500.000 mindre. Håper på svar. Blir ikke klok på dette. mvh Øyvind

Spørsmål fra Øyvind.

Spørsmålet ble stilt den 19-03-2014.

Ligger under emnet: Regnskap.

2 svar

(NB! Regnskapsguiden.com fraskriver seg ethvert ansvar for tap eller skade som måtte oppstå etter å ha fulgt disse svarene. Alle svar er brukergenererte og må behandles deretter.)

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

1 Gunnar Ihm

Hei!
Jeg tror denne svarer på spm ditt: https://regnskapsguiden.com/hvordan-f%C3%B8res-avskrivning/

2 Jonny

Avskriving og/eller bank har ikke noe med resultat å gjøre. Avskrivinger noe man gjør på eiendeler.

Hvis du feks i 2012 kjøpte en bil til kr 300 000 så er denne kanskje verdt 250 000 i 2013. Da må denne eiendelen skrives ned i verdi slik at regnskapet viser riktig verdi på eiendelene i selskapet.

Ditt svar