Avskrivning av omløpsmidler og varelager

Kan det være avskrivninger på bedriftens omløpsmidler slik som varelageret? For eksempel: Hvis bedriften har kjøpt 50 PCer på 5000 kroner hver (altså 250.000 kroner), Bedriften har solgt 30 av PC’ene i løpet av året (dermed har den 20 PC’er igjen, og det blir ca, 100.000 kroner igjen) Men PC’enes verdi endres fra 5000 kroner til 2500 per PC fordi de er blitt litt eldre. Så varelageret endres fra 100.000 kroner til 50.000 kroner. Hvordan bokføres dette i regnskapet? Blir det bokført som avskrivninger?

Spørsmål fra Abdullah.

Spørsmålet ble stilt den 14-03-2014.

Ligger under emnet: Regnskap.

Ingen svar

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

Ditt svar