Avskrivning av driftsmiddel etter brann

Er det anledning til å avskrive et driftsmiddel etter brann. Driftsmidlet i dette tilfelle er en brygge med tilhørende kaianlegg. Er det tillatt å avskrive driftsmidlet etter at brygga brandt ned. Kaianlegget ble ikke nevneverdig skadet.

Spørsmål fra Jon.

Spørsmålet ble stilt den 04-06-2013.

Ligger under emnet: Diverse.

1 svar

(NB! Regnskapsguiden.com fraskriver seg ethvert ansvar for tap eller skade som måtte oppstå etter å ha fulgt disse svarene. Alle svar er brukergenererte og må behandles deretter.)

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

1 jonny

Ja, selvsagt. Har det ikke lenger noen verdi så skal det nedskrives i sin helhet.

Ditt svar