Avsette overskudd til investering – unngå selskapsskatt?

Er det mulig å øremerke deler eller hele overskuddet til investeringer å dermed slippe å betale 27% selskapsskatt av disse?

Spørsmål fra Fredrik.

Spørsmålet ble stilt den 17-07-2014.

Ligger under emnet: Skatt.

1 svar

(NB! Regnskapsguiden.com fraskriver seg ethvert ansvar for tap eller skade som måtte oppstå etter å ha fulgt disse svarene. Alle svar er brukergenererte og må behandles deretter.)

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

1 Kjartan

Nei, men du kan jo bruke evt. skattefri avkastning fra eksisterende investeringer pga. fritaksmetoden til nye investeringer..

Ditt svar