Avsetning

Kan noen forklare meg betydningen av ordene «avsetning» og «avskriving». Hva betyr de og betyr de to uttrykkene egentlig det samme?

Takknemlig for svar!

Spørsmål fra Ida.

Spørsmålet ble stilt den 26-01-2012.

Ligger under emnet: Diverse.

5 svar

(NB! Regnskapsguiden.com fraskriver seg ethvert ansvar for tap eller skade som måtte oppstå etter å ha fulgt disse svarene. Alle svar er brukergenererte og må behandles deretter.)

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar, eller vurder eksisterende svar med tommel opp / ned.

1 Hans

Hei.

Avsetning er egentlig bare noe man «setter av». For eksempel avsetning for tap på fordringer. Da settes det av et beløp det er sannsynlig at kommer til å gå tapt i fremtiden, basert på fortiden.

Avskrivning er noe som gjøres på anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid. Disse anleggsmidlene fortaper seg i verdi, derfor avskrives de hvert år lineært. Altså med kostpris delt på antall år det har økonomisk verdi.
For eksempel en bil som koster 100.000 og har en økonomisk levetid på ti år avskrives hvert år i ti år fremover med 10.000. Det gir et mer riktig bilde av selskapets økonomiske situasjon enn om man kostnadfører 100.000 med en gang det første året.
Eiendom er en typisk ting uten begrenset økonomisk levetid, og avskrives ikke.

Skattemessig er det andre regler for avskrivnig, dette var regnskapsmessig avskrivning. Er også egne regler for avsetning på kundefordringer i skatteloven.

(10)
(Synes du svaret var godt eller dårlig?)
2 valerie

dette var et veldig gødt svar. men hvordan blir det skattmessig da? hva vil du si er forskjellen mlm skattemessig og regnskapmessig

(1)
(Synes du svaret var godt eller dårlig?)
3 Christian

Regnskapsmessig (RM) avskrives anleggsmidler fra anskaffelsestidspunkt og ut levetiden. Skattemessig (SKM) avskrives disse for hele året i samme anskaffelsesår.

(-2)
(Synes du svaret var godt eller dårlig?)
4 Ingrid

Hei
Jeg vil bare legge til at anleggsmidlet må være i bedriften ved årsslutt for at man skal kunne avskrive det skattemessig.

(1)
(Synes du svaret var godt eller dårlig?)
5 Hannah

hva betyr det hvis en person avsettes?

(-1)
(Synes du svaret var godt eller dårlig?)

Ditt svar