Avsetning av lønn som er opptjent i desember

Hvordan bokføres lønn i desember for opptjent lønn og er utbetalt i januar 2016?

Spørsmål fra Orchidee.

Spørsmålet ble stilt den 27-05-2016.

Ligger under emnet: Ubesvarte spørsmål.

Ingen svar

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

Ditt svar