Avgiftsfritt / utenfor avgiftsområdet i næringsoppgaven

Hei, har ett ENK som først ble momspliktig på høsten 2012. Nå skal det føres salgsinntekt i næringsoppgaven, men hvor skriver jeg all inntekt før jeg ble momspliktig? Altså de 50 000,- opp til det punktet. 3100 og 3200 virker å dreie seg om andre tilfeller og dokumentasjonen er håpløs.

Spørsmål fra Øystein.

Spørsmålet ble stilt den 16-04-2013.

Ligger under emnet: Merverdiavgift.

2 svar

(NB! Regnskapsguiden.com fraskriver seg ethvert ansvar for tap eller skade som måtte oppstå etter å ha fulgt disse svarene. Alle svar er brukergenererte og må behandles deretter.)

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

1 jonny

For å gi deg korrekt svar så skulle jeg vist om omsetningen/salgsinntekten før du ble momsregistrert var varer/tjenester som er avgiftspliktig eller ikke.

Skal nå gi deg to eksempler.

1: Omsetning av varer tjenester som er momspliktige (f, eks mat)
Da skal de 50 000 føres på post 3100

1: Omsetning av varer tjenester som ikke er momspliktige ( f,eks helsetjenester)
Da skal de 50 000 føres på post 3200

2 Øystein

Det var salg av tjenester/varer som er momspliktige. Takk for hjelpen.

Ditt svar