Avdrag versus budsjettering

Vi er en frivillig organisasjon og setter opp budsjett for kalenderåret. Avdrag på lån føres i balansen og renter føres i regnskapsrapporten, men hvor er det naturlig i et budsjett å sette opp avdragene?

Spørsmål fra Jan.

Spørsmålet ble stilt den 19-02-2019.

Ligger under emnet: Regnskap.

1 svar

(NB! Regnskapsguiden.com fraskriver seg ethvert ansvar for tap eller skade som måtte oppstå etter å ha fulgt disse svarene. Alle svar er brukergenererte og må behandles deretter.)

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

1 Arne Devold

Avdrag skal ikke med, renter skal med i et resultabudsjett (oversikt over inntekter minus kostnader). Avdrag er en nedbetaling på gjeld og ikke en kostnad i resultatbudsjettet.

Imidlertid dersom du skal sette opp et likviditetsbudjsett (oversikt over pengestrømmer inn og ut) skal både avdrag og renter med.

Så svaret avhenger av hvilket budsjett du skal sette opp. Forsjellen er med andre ord om du skal estimere bedriften resultat eller om du skal estimere bedriftens likviditet (dvs. betalingsevne).

https://www.devoldconsulting.no/okonomisk-radgivning/

Ditt svar