Autorisert for å starte regnskapsbyrå?

Hei,
Må man være autorisert før man kan starte regnskapsfirma? Jeg fått spørsmål fra venninne til å ta regnskap for hennes firma (et lite enkeltforetak). Jeg selv har jobbet som regnskapsmedarbeider 3 år i et firma og tenker kunne ha den som ekstra jobb om kveldene.

Spørsmål fra Ann-Kristin.

Spørsmålet ble stilt den 26-03-2015.

Ligger under emnet: Diverse.

4 svar

(NB! Regnskapsguiden.com fraskriver seg ethvert ansvar for tap eller skade som måtte oppstå etter å ha fulgt disse svarene. Alle svar er brukergenererte og må behandles deretter.)

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

1 Einar

Hovedregelen er at daglig leder i et regnskapsbyrå MÅ være autorisert regnskapsfører. Unntakene til denne regelen finner du her: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1999-02-08-196/KAPITTEL_1-1#%C2%A71-3

2 Maxprofit

Du må være autorisert for å føre regnskap for andre, så dette vil du ikke ha lov til. Da må det i så fall være en vennetjeneste (off record)

3 Solid Regnskap AS

Du trenger ikke å være autorisert regnskapsfører for å føre regnskapet for et ENK som er bokføringspliktig. Men hvis du skal stifte regnskapsbyrå da må daglig leder være autorisert.

4 ARJO Regnskap

Jo, dersom en skal føre regnskap for andre i næring så MÅ en ha autorisasjon (Lov om autorisasjon av regnskapsførere § 1).

Unntaket er dersom du blir ansatt i selskapet du skal føre for, da kan du føre uten autorisasjon.

Ditt svar