Årsresultat

Hei! Dersom driftresultatet er 108 000, finanskostnadene er 8000, skattekostnaden er 27 av ordinært resultat og aksjekapitalen er 150 000 kr. Blir det da riktig at årsresultatet blir 73 000 ? (27 % fratrukket skatt 100000)?

Spørsmål fra Jarle.

Spørsmålet ble stilt den 28-06-2018.

Ligger under emnet: Ubesvarte spørsmål.

Ingen svar

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar, eller vurder eksisterende svar med tommel opp / ned.

Ditt svar