Årsberetning mal

Leter etter en god mal på hvordan jeg lager årsberetning. Gjerne med et eksempel fra en «virkelig» årsberetning et firma har laget.

Håper på svar!

Spørsmål fra Ola.

Spørsmålet ble stilt den 23-01-2012.

Ligger under emnet: Firmadrift.

1 svar

(NB! Regnskapsguiden.com fraskriver seg ethvert ansvar for tap eller skade som måtte oppstå etter å ha fulgt disse svarene. Alle svar er brukergenererte og må behandles deretter.)

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

1 Einar

Minimumskravene til årsberetning finner du på Altinn. https://www.altinn.no/no/Starte-og-drive-bedrift/Drive/Regnskap-og-revisjon/Arsberetning/

Les også på Lovdata hva som kreves av små / ikke små foretak: http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/all/hl-19980717-056.html#3-3

Ditt svar