Armlengdeprinsippet

Armlengdeprinsippet. Hva menes med dette uttrykket?

Spørsmål fra Jahn.

Spørsmålet ble stilt den 30-05-2014.

Ligger under emnet: Diverse.

2 svar

(NB! Regnskapsguiden.com fraskriver seg ethvert ansvar for tap eller skade som måtte oppstå etter å ha fulgt disse svarene. Alle svar er brukergenererte og må behandles deretter.)

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

1 MagGz

Hei Jahn. «Armlengdes prinsipp» er et utrykk for salg mellom nærstående parter, aksjeloven § 1-5 definerer nærmere hvem / hva som er å regne som nærstående parter. Årsaken til at man har tatt inn en bestemmelse / vilkår om transaksjon til «armlengdes prinsipp» er så ikke en person (F.eks en aksjonær) skal kunne kjøpe varer ifra selskapet til underpris, eller til og med lavere enn hva selskapet selv kjøper varen inn. Med andre ord skal transaksjonen (kjøp / salg) skal skje til markedsmessige vilkår. Hva som menes med markedsmessige vilkår kan tolkes utvidende, men isolert sett så definerer man salget (transaksjonen) til den pris en uavhengig selger og frivillig kjøper vil være villig til å betale for «godet» (eiendelen).

Dersom du ønsker å kjøpe noe ut av ditt eget selskap (mindre artikler etc) så er det ikke unormalt at dette skjer til innkjøpspris dersom du kun gjør det et par ganger i løpet av året og beløpet ikke er hinsides stort. Dersom du f.eks skulle ha øvrige ansatte i selskapet burde du forholde deg til de samme vilkår som du gir dine ansatte.

Eksempel der du kan komme i brudd med armlengdes prinsipp.
Du eier 100% av selskap A som har en tomt balanseført og virkelig verdi er MNOK 2. Du ønsker å kjøpe denne ut av selskapet og gir MNOK 1 for tomten. 1) Du kjøper tomten til under markedspris, 2) En uavhengig selger ville ikke solgt en eiendel til MNOK 2 for 1 MNOK med mindre det var særlig tungtveiende grunnet for å selge den vesentlig lavere. 3) Her kan du bli vurdert til å ligge i brudd med armlengdes prinsipp. Transaksjonen skjer ikke til markedsmessige vilkår. Hadde du f.eks latt 1 til få by på tomten ville person B sannsynligvis bydd mer enn 1 million (her ligger det en latent gevinst) Det er flere forhold som berøres – men det som er viktig å tenke på dersom man ligger i brudd med armlengdes prinsipp er at kapitalen du tilegner deg i værste fall kan bli omklassifisert – 1) som lønn, 2) Uttak av allerede innbetalt kapital 3) Lån til aksjonær.

Håper dette var til hjelp, Hilsen MagGz.

2 Roger

Takk for veldig bra forklaring!

Ditt svar