Arbeidsgiveravgift

Hvor mye er arbeidsgiveravgiften på per dags dato?

Spørsmål fra Anders.

Spørsmålet ble stilt den 14-04-2010.

Ligger under emnet: Firmadrift.

1 svar

(NB! Regnskapsguiden.com fraskriver seg ethvert ansvar for tap eller skade som måtte oppstå etter å ha fulgt disse svarene. Alle svar er brukergenererte og må behandles deretter.)

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

1 Einar

Dette varierer litt etter hva du driver med, og HVOR. Skatteetaten har en oversikt (som hele tiden er up to date) på http://www.skatteetaten.no/no/Bibliotek/Tabeller-og-satser/2010/Arbeidsgiveravgift/

Ditt svar