Arbeid på eget lagerbygg

Har satt opp en lagerbygning som tilhører mitt firma (enk). Hvordan bokfører mitt arbeid gjort på bygget. Min kone har også bidratt sterkt. Har gjort det meste selv. Og har ikke tatt ut noe penger for det.

Spørsmålet ble stilt den 10-01-2015.

Ligger under emnet: Diverse.

3 svar

(NB! Regnskapsguiden.com fraskriver seg ethvert ansvar for tap eller skade som måtte oppstå etter å ha fulgt disse svarene. Alle svar er brukergenererte og må behandles deretter.)

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

1 Einar

Vet ikke om jeg helt forstår spørsmålet. Generelt: Man er ikke ansatt i eget enkeltpersonforetak, så arbeid utført selv i fortaket er ikke fradragsberettiget på noe vis (og da heller ikke vits i å bokføre). Utgiftene til materialer osv. er et annet spørsmål.

2 Siv

Hvordan får jeg da frem totale kostnad på bygget,blir et billig bygg om arbeidstimer ikke gjelder?

3 Martin

Dersom du har gjort arbeidet, selv er du ikke å regne som ansatt, og kan ikke ta ut lønn. Men dersom din kone har hjulpet, og hun er ansatt så kan jo hun kreve lønn, og da får man kostnaden?

Ditt svar