Åpningsbalanse

Hvordan føres lån og benyttet kassakreditt opp i åpningsbalansen?

Feks
1920 -50.000,-
1950 10000,-
2290 -50.000,- (næringslån)

Spørsmål fra Gunn.

Spørsmålet ble stilt den 12-05-2013.

Ligger under emnet: Regnskap.

Ingen svar

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

Ditt svar