Åpningsbalanse ved tinginnskudd

Hvordan føres åpningsbalanse ved tingsinnskudd?

Aksjekapital 30 000,- (tingsinnskudd)
Stiftelseskostnader 14860,-

Spørsmål fra Tor.

Spørsmålet ble stilt den 13-10-2013.

Ligger under emnet: Regnskap.

1 svar

(NB! Regnskapsguiden.com fraskriver seg ethvert ansvar for tap eller skade som måtte oppstå etter å ha fulgt disse svarene. Alle svar er brukergenererte og må behandles deretter.)

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

1 Jonny

For å kunne gi deg korrekt svar må vite om tingsinnskuddet er varelager, driftsmiddel, kjøretøy eller annet.

Ditt svar