Åpningsbalanse med utstyr

Hvordan fører man åpningsbalanse hvis deler kapitalen er fotoutstyr.

Spørsmål fra Edina.

Spørsmålet ble stilt den 21-01-2014.

Ligger under emnet: Regnskap.

1 svar

(NB! Regnskapsguiden.com fraskriver seg ethvert ansvar for tap eller skade som måtte oppstå etter å ha fulgt disse svarene. Alle svar er brukergenererte og må behandles deretter.)

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

1 Jonny

Når aksjekapitalen består av fotoutsryret så må du føre utstyret inn på en eiendelskonto (konto 1). Jeg vill brukt konto 1290 andre driftsmidler.

Bokføringen blir da slik:
Debet: 1290 andre driftsmidler.
Kredit: 2000 aksjekapital

Ditt svar