Åpningsbalanse – bokføring av stiftelsesutgifter

Hei! Jeg har satt opp åpningsbalansen som følger: 1920 Bankinnskudd 30 000,00 SUM EIENDELER 30 000 2000 Aksjekapital -30 000,00 2030 Annen innskutt EK stiftelsesomkostninger 5 666 2990 Annen kortsiktig gjeld – 5 666 SUM EGENKAPITAL OG GJELD-30 000,00.

Hvordan skal så fakturaen fra Brsund bokføres? Kredit leverandørreskontro og debet kostkonto, med påfølgende betaling. Eller skal det føres på et vis som vil nulle ut 2990 Annen KG -5666 i åpningsbalansen? Carina

Spørsmål fra Carina.

Spørsmålet ble stilt den 20-03-2014.

Ligger under emnet: Regnskap.

2 svar

(NB! Regnskapsguiden.com fraskriver seg ethvert ansvar for tap eller skade som måtte oppstå etter å ha fulgt disse svarene. Alle svar er brukergenererte og må behandles deretter.)

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

1 ARJO Regnskap

Reskontro, betaling, kostnadskonto og tilbakeføring mot kortsiktig gjeld.

For å få fradrag for kostnaden må du fylle inn på side 4 på næringsoppgaven.

2 Håvard

I mitt tilfelle avsatte jeg av et noe større beløp til stiftelsekostnader enn det faktisk kostet. Setter jeg opp denne differansen som en egenkapitalbevegelse i regnskapet, eller endrer jeg bare beløpet for Annen innskutt EK til de faktiske utgiftene?

Ditt svar