Antall styremedlemmer i aksjeselskap

Hei, jeg vurderer å starte et lite AS. Tingen er at jeg blir den eneste ansatte i firmaet. Altså daglig leder og eneste ansatte i en og samme person.

Jeg må jo ha et styre i AS-et mitt. Kan dette være bare meg, eller må det være flere medlemmer?

Spørsmål fra Jan Inge.

Spørsmålet ble stilt den 05-10-2012.

Ligger under emnet: Selskapsformer.

1 svar

(NB! Regnskapsguiden.com fraskriver seg ethvert ansvar for tap eller skade som måtte oppstå etter å ha fulgt disse svarene. Alle svar er brukergenererte og må behandles deretter.)

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

1 Einar

Har foretaket mindre enn 3 mill i aksjekapital kan styret bestå av bare 1 person – MEN, du må som et minimum ha et varamedlem.

Fra Aksjeloven:
Ǥ 6-1. Styret

(1) Selskapet skal ha et styre med minst tre medlemmer. I selskaper med aksjekapital på mindre enn tre millioner kroner kan styret likevel ha færre enn tre medlemmer.»

Ǥ 6-3. Valg av styremedlemmer

(1) Medlemmene av styret velges av generalforsamlingen, som også bestemmer om det skal velges varamedlemmer. Har styret ett eller to medlemmer, skal det velges minst ett varamedlem. «

Ditt svar