Analyse – kjøp av virksomhet

En eier ønsker å selge hele sin virksomhet med eiendeler og gjeld. I forbindelse med overtakelsen er det foretatt en verdivurdering av postene i balansen er bygning er taksert til virkelig verdi på 750 000, fra 420 000. Og varelager til 140 000 fra 120 000.øvrige eiendeler og gjeld er verdtsatt til bokført verdi. Partene er enige om at kjøper skal betale 640 000,- kontakt, og overtar da hele virksomheten inklusive eiendeler og gjeld. Lånet er sikret med pant i bygningen, og kjøper finansierer kjøpesummen med egenkapital.

Lurer på hvordan jeg skal kunne sette opp en analyse av salget som viser det økonomiske resultatet for selger?

Spørsmål fra Emma.

Spørsmålet ble stilt den 24-09-2013.

Ligger under emnet: Finansiering.

Ingen svar

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

Ditt svar