Aksjekapital – innbetaling og bruk

1.1. endret vi selskapsform fra enkelmannsforetak til as. Banken opprettet egen konto for aksjekapital og overførte kr 30000 fra firmakonto til aksjelkonto og bekreftet dette. Så langt så greit.

Vi er to ansatte som begge eier 50% av aksjene. Er det riktig at vi overfører kr 30000 (15000 hver) fra våres privatkonto og inn til firmaet, slik at vi kjøper disse? Hvis det er riktig hvordan fører dette?

Aksjekapital føres kredit på konto 2000. Har tenkt å bruke av aksjekapitalen til å betale revisor (for bekreftelse åpningsbalansen) men hvordan føres dette riktig?

Spørsmål fra Gunnar.

Spørsmålet ble stilt den 11-02-2013.

Ligger under emnet: Regnskap.

2 svar

(NB! Regnskapsguiden.com fraskriver seg ethvert ansvar for tap eller skade som måtte oppstå etter å ha fulgt disse svarene. Alle svar er brukergenererte og må behandles deretter.)

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

1 jonny

Hvis dere allerede har starta AS så er vel vederlaget for aksjene på kr 30 000 overført til selskapets bankkonto?

Hvis ikke så går jeg ut ifra at dere kun har laga stiftelsesdokumentene, og da må dere ta kontakt med en bank for å opprette en konto for selskap under stiftelse (SUS). Ettersom dere eier 50% hver så må dere begge overføre kr 15 000,- til selskapets bankkonto . Dere må også få en revisor til å godkjenne selskapets åpningsbalanse og kapitalinnskuddet på kr 30 000,-

De aller fleste revisorer vil ha betaling for jobben sin på forskudd fra nye kunder og derfor må kostnaden ved å benytte revisor skrives inn i åpningsbalansen og forskutteres av eierne/stifterne av AS`et. Når selskapet har fått orgnr så kan utlegget refunderes til eierne/stifterne. Les lit mer om refusjon her http://www.starte.as/slik-far-eierne-dekket-stiftelseskostnadene/

Aksjekapitalen bokføres på ihht åpningsbalansen på konto 2000 i norsk standard kontoplan.

2 Gunnar

Kan jeg føre det slik:
opprette en ny bankkonto for aksjekapital 1950, som regulerer seg ved bruk

-overføring kr 30000 mellom kontoer K 1930 D 1950
-innbetaling fra privat 2×15000 D 1930 K 2000
– bet fakt revisor etc D 6720 K 1950

ok?

Ditt svar