Aksjekapital annet enn penger

Hei hva kan stilles som aksjekapital? Er det kun kapital i formav innbetalt i penger eller kan en f.eks. sette en traktor som aksjekapital?

Spørsmål fra Geir.

Spørsmålet ble stilt den 08-10-2013.

Ligger under emnet: Selskapsformer.

2 svar

(NB! Regnskapsguiden.com fraskriver seg ethvert ansvar for tap eller skade som måtte oppstå etter å ha fulgt disse svarene. Alle svar er brukergenererte og må behandles deretter.)

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

1 Einar

Ja, du kan foreta et såkalt «tinginnskudd» istedenfor penger. Kravet er at de tingene du skyter inn er en ting som ASet har et reelt behov for. Videre må du eie hele gjenstanden (kan ikke ha lån). PS! Du trenger revisor for å bekrefte taksten på gjenstanden.

2 Jonny

Når det gjeldet å bruke tingsinnskudd som vederlag for aksjekapitalen så kreves det en del dokumentasjon for at revisor skal kunne attestere, dette er:
1) Redegjørelse fra stifterne ihht aksjelovens § 2-6 http://www.lovdata.no/all/tl-19970613-044-005.html#2-6

2) Bekreftelse at stifter er rettmessig eier av Tingsinnskuddet og at ting vil bli AS sin eierdel

3) Verditakst av tingsinnkuddet.

Revisor må attestere alle disse 3 punktene for at Foretaksregisteret skal godkjenne registreringen av AS`et.

Les mer om tingsinnskudd her http://www.starte-as.no/tinginnskudd/

Ditt svar