Aksjekapital – alltid en gjeldspost?

Siden aksjekapital kr 30000 føres på kredit konto 2000 og en ikke kan redusere aksjekapital totalt, vil det si at en alltid han en gjeldspost her? For aksjekapital er eierens private lån til bedriften, men er ikke mulig å få tilbake når bedriften går i overskudd?

Spørsmål fra Kristin.

Spørsmålet ble stilt den 26-10-2012.

Ligger under emnet: Regnskap.

4 svar

(NB! Regnskapsguiden.com fraskriver seg ethvert ansvar for tap eller skade som måtte oppstå etter å ha fulgt disse svarene. Alle svar er brukergenererte og må behandles deretter.)

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar, eller vurder eksisterende svar med tommel opp / ned.

1 Jonny

Konto «2000 aksjekapital i AS» er ikke gjeldspost, men selskapets egenkapital.

Aksjekapital er ikke lån fra akjonær/ene, men et vederlag som betales fra eier for å kunne være eier i selskapet.

(0)
(Synes du svaret var godt eller dårlig?)
2 Kristin

Hvorfor kan man ikke redusere aksjekapitalen?

(0)
(Synes du svaret var godt eller dårlig?)
3 Kristin

Når jeg fører kr 30.000 på debet bank så har jeg kr 30.000 å bruke på div kjøp da? men at jeg har en aksjekap på kr 30.000, betyr ikke det også at jeg alltid må ha kr 30.000 på bank el kan jeg bruker opp disse på div kjøp til bedriften = bank reduseres og utgiftskonto 6xxx økes?

(0)
(Synes du svaret var godt eller dårlig?)
4 Jonny

Aksjekapitalen kan brukes til hva du vil, betale regninger, lønn osv, det er ikke noe krav til at selskapet må ha kr 30 000 på en sperret bankkonto for evig og alltid.

(1)
(Synes du svaret var godt eller dårlig?)

Ditt svar