Aksjeandeler

Hei! Mitt AS har plassert noe av aksjekapitalen i utenlandske aksjer (selskaper innenfor EØS). Ved utgangen av regnskapsperioden hadde disse steget. 1) Må man skrive opp verdien på aksjekapitalen tilsvarende, eller skal disse aksjene bokføres til kjøpsverdi? 2) Dersom verdien på de skrives opp – hvordan resultatføres dette?

Spørsmål fra Svein.

Spørsmålet ble stilt den 10-07-2014.

Ligger under emnet: Regnskap.

1 svar

(NB! Regnskapsguiden.com fraskriver seg ethvert ansvar for tap eller skade som måtte oppstå etter å ha fulgt disse svarene. Alle svar er brukergenererte og må behandles deretter.)

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

1 Willy

Jeg er ikke ekspert på dette, men har forstått det sånn at det er helst ved store/varige avvik fra anskaffelsesverdi at bokført verdi bør justeres. En aksje som svinger mye og som er lett å omsette trenger du ikke å justere i regnskapet hver gang verdien svinger, ei heller hvis avvikene er relativt små. En aksje som har endret verdi mye, og som det ikke er lett å omsette (for få kjøpere) bør du vurdere å justere bokført verdi på.

Hvorvidt en investering er tenkt kort- eller langsiktig kan også ha betydning. Jeg ville justert verdi oftere for langsiktige investeringer. Tror ikke det er faste regler for dette, jeg bruker litt skjønn i mitt regnskap. F.eks. hvis en posisjon står med urealisert tap pr årsskiftet men jeg kommer til å realisere tapet på nyåret, justerer jeg ikke bokført verdi ved årsskiftet.

Hensikten med å justere bokført verdi er å gi et rimelig korrekt bilde i balansen. Ofte vil avvikende verdier utjevne hverandre, da noe har økt i verdi mens andre plaseringer har gått dårlig.

Urealiserte gevinster og tap av en viss størrelse bør nevnes i årsmeldingen, gjerne med en vurdering i forhold til bokført verdi. Det er jo greie opplysninger å kunne se tilbake på for din egen del, også.

Ikke helt sikker på hvordan man bokfører sånne justeringer, men antar at det er greit å skille denne type gevinst/tap fra realisterte gevinster/tap, benytt ev. samme kontonummer +10. Mulig du må motføre når du en gang realiserer gevinsten/tapet. Dette kan nok andre mer om 🙂

Ditt svar