Administrasjonsgebyr; før eller etter utført arbeid?

Vi bor på en campingplass, der de nå har innført et monstrøst admnistrasjonsgebyr på over 10.000 kr når man selger campingvognen sin «på rot».

Styreleder hevder at gebyret skal dekke kostnader knyttet til leieforholdet på plassen. Ny leietaker skal «godkjennes» av styret, dvs sjekke ut at de ikke er svartelistet av andre plasser i området, at de er NAF-medlemmer etc.

Nå ønsker de å kreve gebyret FØR et salg skjer, dvs altså før arbeidet er utført med utsjekkingen osv.

Det er ikke gitt noen informasjon om hva som skjer dersom kjøper ikke godkjennes, og man ikke selger. Da har man jo ikke utført et salg/eierskifte, noe administrasjonsgebyret skulle gjelde ved. Og man står der ti tusentalls kroner fattigere uten å ha fått solgt.
Kan de kreve gebyret i forkant av et salg?

Spørsmål fra Nora.

Spørsmålet ble stilt den 19-09-2016.

Ligger under emnet: Ubesvarte spørsmål.

Ingen svar

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

Ditt svar