A-konto fakturering

Kan man sende en kunde en A-konto faktura med moms?

Spørsmål fra Aleksander.

Spørsmålet ble stilt den 21-02-2013.

Ligger under emnet: Faktura.

2 svar

(NB! Regnskapsguiden.com fraskriver seg ethvert ansvar for tap eller skade som måtte oppstå etter å ha fulgt disse svarene. Alle svar er brukergenererte og må behandles deretter.)

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

1 jonny

A-konto faktura skal inneholde mva såfremt man er momspliktig.

2 Åsmund Hammerstad

Forutsetningen for å sende akonto faktura med mva er normalt at varen eller tjenesten skal være levert. Man kan altså akontofakturere i samsvar med faktisk leverte timer. I praksis har man vel noe slingringsmonn så lenge det er rimelig samsvar mellom akontofaktura og foreløpig leveranse.
Men derimot vil en forskuddsfakturering i form av et rent forskudd ikke sendes faktura med mva for, men heller lage et bilag for forskudd på leveranse av fremtidige varer og tjenester. Det er visse unntak for f.eks. enkelte abonnementstjenester. Les mer f.eks. på linkene nedenfor:

http://www.narf.no/Fagstoff/Bokforing/Bokforing/GBS-13—forskuddsfakturering-og-MVA/

http://miniforetak.no/okonomi/262-forskuddsfakturering-er-som-hovedregel-ulovlig

Ditt svar