60% ufør og opprettelse av eget firma

Mine kone er 60% uføretrygdet. Har 40% fast stilling. Hun ønsker imidlertid å starte sin egen virksomhet gjennom et enkeltmannsforetak. Vil hun da miste sin uførepensjon? Hvis nei, hvor mye kan hun tjene?

Kan «jeg» etablere et A/S og hun blir ansatt i 40% stilling og dermed evt unngå at hun mister sin uførepensjon?

Spørsmål fra Jan.

Spørsmålet ble stilt den 30-08-2011.

Ligger under emnet: Firmadrift.

1 svar

(NB! Regnskapsguiden.com fraskriver seg ethvert ansvar for tap eller skade som måtte oppstå etter å ha fulgt disse svarene. Alle svar er brukergenererte og må behandles deretter.)

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

1 Arne Devold

Takk for at du tar opp et så viktig spørsmål. Å endre sin egen situasjon fra ufør og tilbake til arbeid er så positivt for egen helse om man innehar en rest arbeidskapasitet og -evne. Det er knyttet mye stigma og misforståelser til temaet. Ikke minst misforståelser til NAV sine forventninger, det er ønskelig fra det offentliges side å legge til rette for at uføre skal bruke restkapasitet. Vi har to gjesteinnlegg på bloggen vår med historier om mennesker som utgjør en forskjell og søker å bruke sin restkapasitet i veien ut av uførhet. Selv om man har sykdom og plager er det uvurdelig for den uføre selv å få jobbe om man ønsker det og muligheten er tilstede:

https://www.devoldconsulting.no/blogg/fra-ufor-tilbake-til-arbeid/

https://www.devoldconsulting.no/blogg/uforetrygdet-med-enkeltpersonforetak-og-enkle-regnskapsforhold-gjore-regnskapet-selv/

Ditt svar