60% ufør og opprettelse av eget firma

Mine kone er 60% uføretrygdet. Har 40% fast stilling. Hun ønsker imidlertid å starte sin egen virksomhet gjennom et enkeltmannsforetak. Vil hun da miste sin uførepensjon? Hvis nei, hvor mye kan hun tjene?

Kan «jeg» etablere et A/S og hun blir ansatt i 40% stilling og dermed evt unngå at hun mister sin uførepensjon?

Spørsmål fra Jan.

Spørsmålet ble stilt den 30-08-2011.

Ligger under emnet: Firmadrift.

Ingen svar

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar, eller vurder eksisterende svar med tommel opp / ned.

Ditt svar