30000 i aksjekapital

Hei, planlegger å starte opp en AS i løpet av året. Vet at revisjonsplikten faller bort, men har også hørt noe om at det kanskje bare trengs 30000 i aksjekapital kontra 100 000 som det var tidligere. Tror ekspertene her inne at det kommer til å skje, og når isåfall? Bør jeg vente med å starte AS’et mitt til alt dette nye er på plass?

Hilsen kommende Grunder.

Spørsmålet ble stilt den 28-01-2011.

Ligger under emnet: Selskapsformer.

4 svar

(NB! Regnskapsguiden.com fraskriver seg ethvert ansvar for tap eller skade som måtte oppstå etter å ha fulgt disse svarene. Alle svar er brukergenererte og må behandles deretter.)

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar, eller vurder eksisterende svar med tommel opp / ned.

1 Jonny

Som Grunder har jeg full forståelse for at 30 000 i aksjekapital er ei interessant tema. Reduksjon i kravet til aksjekapital vil nok tidligst skje fra januar 2012, derfor vil jeg jeg ikke anbefale deg vente med å starte AS. Det jo heller ingen selvfølge at det blir flertall for å senke aksjekaitalen til 30000 så lenge vi har en regjering som er delt i synet på dette.

I forslaget til ny aksjelov er det ikke bare kapitalkravet som skal endres. I forslaget er det lagt fram at AS ikke trenger Daglig Leder, i tillegg kan styret bestå av en person (slik det er i NUF). Forslaget vil gi større fleksibilitet ved organiseringen av selskapets ledelse, og gi mulighet til å tilpasse styresammensetningen til det enkelte selskaps behov, skrives det i forslaget til ny aksjelov.

Også utbyttereglene foreslås endret. Overkursfondet som per dags dato er bunden egenkapital, skal i fremtiden være fri og vil da kunne deles ut i utbytte. I det nye aksjeloven vil det fortsatt være regnskapmessig krav til egenkapitalens størrelse, men kravet til forsvarlig egenkapital (som vi har nå) er endret med at det skal være tilstrekkelig likviditet igjen i selskapet.

Den nye utredningen kan du se her http://www.regjeringen.no/nb/dep/jd/dok/rapporter_planer/rapporter/2011/forenkling-og-moderinsering-av-aksjelove.html?id=630516

(-1)
(Synes du svaret var godt eller dårlig?)
2 Bjørnar

Har du tenkt på hvordan du skal finansiere selskapet? Bortfallet av revisjonsplikten betyr at man bare trenger revisor til å godkjenne åpningsbalansen.

Jeg har alikevel vondt for å se at et selskap som ikke frivillig lar seg revidere får lånefinansiering av bankene.

(2)
(Synes du svaret var godt eller dårlig?)
3 Jonny

Det er ikke jeg som har foreslått den nye aksjeloven Bjørnar 🙂 Som du skriver er det helt korrekt at man kun trenger revisorhjelp til å godkjenne at åpningsbalansen er ihht til vedtektene, dette er en jobb som for de fleste AS vil maks ta 15 minutter å utføre for en revisor.

Så over til finansieringen av selskapet. De fleste nye AS med kr 100 000,- i aksjekapital får heller ikke lån i en bank før man kan fremlegge et årsregnskap med et bra overskudd. Har man ikke et bra overskudd så får man ikke lån nesten uansett hvor stor aksjekapitalen er, unntaket er selvsagt hvis banken har tro på at forretningsideen vil være lønnsom.

Noen banker krever også revisors uttalelse om årsregnskapet for de bevilger lån. I følge næringsminister Giske så vil departementet med nye aksjeloven på plass jobbe for at banken ikke skal kreve revisors uttalelse om årsregnskapet, men at autoriserte regnskapsbyrå kan dokumentere tallene. Vi har vel likevel all grunn til å tro at noen banker uansett vil kreve at en revisor har satt signaturen sin på årsregnskapet.

Når det gjelder finansiering av selskapet så kan man selvsagt velge å ha mer enn 30 000 i aksjekapital. Min erfaring er at veldig mange grundere ikke trenger særlig til startkapital for sin virksomhet, se bare på alle NUF`ene som er registrert i Norge. Mange som starter egen virksomhet er bla konsulenter som leier seg ut på timesbasis, svært mange av disse benytter enkelpersonforetak eller har etablert NUF pga at de ønsker samme sosiale rettigheter som man får som lønnsmottaker. For denne gruppen så vil reduksjon i kapitalkravet gjøre at de velger AS istedet for NUF.

(4)
(Synes du svaret var godt eller dårlig?)
4 Tom

Bjørnar: Jeg startet et NUF ifjor, med 1000kr. i egenkapital og uten registrert revisjon, riktignok med vesentlig innskudd i form av gjeld,. Jeg fikk nylig innvilget 12,5 MNOK i kredittlinje. Riktignok med pantstillelse, slik at gjelden ikke overstiger 80% av pantet. Årsregnskap var på dette tidspunktet ikke ennå godkjent. Så det er jo ikke alltid umulig, men vet ikke helt hvor enkelt det hadde vært hvis ikke jeg hadde mulighet for pantstillelse.

Jeg håper egentlig at vi unngår en situasjon der egenkapitalskravet svekkes for vanlige AS, Vet ikke helt om jeg ville engasjert en håndverker som drev et NUF. Det vil være langt bedre om en egen Mini AS klasse kan opprettes, for selskaper som oppfyller alle aksjelovens krav, utenom f.eks. aksjekapital, revisjon mm.

(-2)
(Synes du svaret var godt eller dårlig?)

Ditt svar