30.000 kr før mva – inkl. fakturaer til utlandet?

Jeg er i ferd med å passere 30.000 kr i fakturerte inntekter for diverse konsulenttjenester. Det aller meste av dette er fakturaer til oppdragsgivere i utlandet, som altså skal være eksl. mva.

Mitt spørsmål er: Skal den mva-frie «kvota» på 30.000 kun omfatte de fakturaene hvor det normalt skal beregnes mva? Eller inngår fakturaene sendt til utlandet, slik at neste faktura til en kunde i Norge skal være inkl. mva?

Spørsmål fra Håkon.

Spørsmålet ble stilt den 14-03-2012.

Ligger under emnet: Merverdiavgift.

1 svar

(NB! Regnskapsguiden.com fraskriver seg ethvert ansvar for tap eller skade som måtte oppstå etter å ha fulgt disse svarene. Alle svar er brukergenererte og må behandles deretter.)

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

1 Håkon

Ser nå at grensen jeg snakker om, er på 50.000 kr. Derfor er dette likevel ikke noe problem for meg (i denne omgang).

Ditt svar