2740 oppgjørskonto MVA

Åpningsbalanse 2740 oppgjørskonto skal dette beløpet tilsvare skyldig mva nov-des 2011?

Spørsmål fra Gunnar.

Spørsmålet ble stilt den 23-07-2012.

Ligger under emnet: Merverdiavgift.

1 svar

(NB! Regnskapsguiden.com fraskriver seg ethvert ansvar for tap eller skade som måtte oppstå etter å ha fulgt disse svarene. Alle svar er brukergenererte og må behandles deretter.)

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

1 Jonny

Ja, det stemmer.

Ditt svar