100% sykepenger fra dag 17

Skal denne utgiften føres i regnskapet til ans. selskap? I tifelle; hvilken konto??

Mvh Marit.

Spørsmål fra Marit.

Spørsmålet ble stilt den 19-08-2016.

Ligger under emnet: Ubesvarte spørsmål.

Ingen svar

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

Ditt svar