Forsinkelsesgebyr

I fjor leverte jeg regnskapet for sent og ble ilagt forsinkelsesgebyr. Hvilken konto skal dette føres på?

Spørsmål fra Johan.

Spørsmålet ble stilt den 17-01-2011.

Ligger under emnet: Regnskap.

1 svar

(NB! Regnskapsguiden.com fraskriver seg ethvert ansvar for tap eller skade som måtte oppstå etter å ha fulgt disse svarene. Alle svar er brukergenererte og må behandles deretter.)

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar, eller vurder eksisterende svar med tommel opp / ned.

1 Jonny

Jeg foreslår at du bruker konto 7791, Annen kostnad, ikke fradragsberettiget. Gebyret er ikke skattemessig fradragsberettiget da det er ilagt med hjemmel i lov/forskrift.

(7)
(Synes du svaret var godt eller dårlig?)

Ditt svar