Venturekapital

Hva er venturekapital? Er dette det samme som invisteringer med høy risiko, eller er det noe annet?

Spørsmål fra Anders.

Spørsmålet ble stilt den 30-04-2010.

Ligger under emnet: Finansiering.

2 svar

(NB! Regnskapsguiden.com fraskriver seg ethvert ansvar for tap eller skade som måtte oppstå etter å ha fulgt disse svarene. Alle svar er brukergenererte og må behandles deretter.)

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

1 Einar

Ikke 100% sikker på hva dette er. Tror det er (som du sier), risikokapital som sprøytes inn i nyetablerte firma som har mulighet for stor vekst. Står en ganske utfyllende artikkel (på Engelsk) om dette på Wikipedia: http://en.wikipedia.org/wiki/Venture_capital

2 Jonny

Venturekapital er privat kapital som typisk investeres i bedrifter som er tidlig i etableringsfasen, og som har høyt vekstpotensial.

Det er ofte høyteknologibedrifter som mottar venturekapital.

Venturekapital frembringes av en venturekapitalist, som enten kan være en privatperson eller et foretak. I tillegg til økonomisk støtte bidrar ofte venturekapitalister med kunnskap og nettverk, gjennom aktivt eierskap i bedriftene de investerer i. Venturekapitalister har som regel en tidshorisont på 3-7 år på sine investeringer, og ønsker å realisere investering etter denne perioden.

Jonny

Ditt svar