Vedtekter for liten bedrift og AS (mal)

Hei!

Jeg trenger en mal for å utforme og skrive vedtekter for vår bedrift.

Hvor finner jeg forslag til dette:
Hos Altinn el dere?

Spørsmål fra Runar.

Spørsmålet ble stilt den 11-09-2013.

Ligger under emnet: Selskapsformer.

1 svar

(NB! Regnskapsguiden.com fraskriver seg ethvert ansvar for tap eller skade som måtte oppstå etter å ha fulgt disse svarene. Alle svar er brukergenererte og må behandles deretter.)

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

1 Einar

Et lite Googlesøk, så fant jeg dette på Altinn (Wordformat):
https://www.altinn.no/Global/Starte%20og%20drive%20bedrift/Dokumentmaler/Stiftelsesdokument_AS.doc

Ditt svar