Varesalg og varer til produksjon – kun 1 IF

Hei, Jeg selger garn i nettbutikk. Jeg tar ut garn og tilvirker duker som jeg selger i samme nettbutikk. Her dreier det seg ikke om uttak til private formål, men til produksjon. Det er umulig for meg å vite hvor mye, og hva, jeg kan produsere i løpet av et år, så jeg må finne en måte for å føre dette fortløpende.

1. Hvilke kontoer fører jeg over fra lager til produksjon?

2. Jeg selger en duk, og i salgsprisen ligger et garnnøste. Hvordan fører jeg dette, her er tatt ut et nøste til produksjon. Fører jeg hele salgsbeløpet, for deretter å føre en kostnad eller overføring i tillegg?

Mvh

Spørsmål fra HekleENK

Spørsmålet ble stilt den 04-06-2019.

Ligger under emnet: Regnskap.

1 svar

(NB! Regnskapsguiden.com fraskriver seg ethvert ansvar for tap eller skade som måtte oppstå etter å ha fulgt disse svarene. Alle svar er brukergenererte og må behandles deretter.)

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

1 Frode Søvde

Varelager er en eiendel som står oppført på kontogruppen 1400
og varekostnad er (forbruks konto-er) i 4000 gruppen.
Hvilke siffer kontoen ender på er litt avhengig om varen er innkjøpt råvare eller varer i arbeid (halv fabrikat etc) eller ferdig varer som selges. Her er viktigste i første omgang å benytte disse kontoene på varer som gjelder salg og at dette ikke inngår i driften (som kontor produkter etc. ) Prinsipp velger jeg å ikke føre mva på balanse kontoer i (1000 til 2999). Dermed registrerer jeg alt varekjøp først via 4000 kontoen. Så er det alternative måter. Enten føre varen netto opp i varelager. Alternativ er å foreta en vareopptelling med verdi som er kjøpt. Da med kjøpspris som har vært og ikke eventuell nye priser. Uansettt må det foreligge en varetelling ved avslutning av året. En foretar da en beholdingsjustering mellom 4×99 og 1490. Kontakt oss dersom det er behov for hjelp. Av ZETTO ELLINGSBERG REGNSKAP AS – Et selskap i ALETT Gruppen. Kontakt info: http://www.zetto.no

Ditt svar