Valutalån

Hvordan fører man utbetaling av renter til et valutalån? skal dette føres på reskontro eller rett på hovedbok?

Spørsmål fra Ragnhild

Spørsmålet ble stilt den 30-05-2012.

Ligger under emnet: Finansiering.

1 svar

(NB! Regnskapsguiden.com fraskriver seg ethvert ansvar for tap eller skade som måtte oppstå etter å ha fulgt disse svarene. Alle svar er brukergenererte og må behandles deretter.)

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

1 Jonny

Hva er valutalån?

Ditt svar