Uttak av varer til eget bruk

Hvordan fører man Uttak av varer til eget bruk» i regnskap. Eller viss man tar ut varer som bedriften selv benytter seg av til f.eks tilvirke noe eget, eller bruker materiell til kurs?

Spørsmål fra Jan-Eirik

Spørsmålet ble stilt den 09-05-2010.

Ligger under emnet: Firmadrift.

3 svar

(NB! Regnskapsguiden.com fraskriver seg ethvert ansvar for tap eller skade som måtte oppstå etter å ha fulgt disse svarene. Alle svar er brukergenererte og må behandles deretter.)

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

1 Jonny

Selve uttaket føres på en egen konto og kan i mange tilfeller sammenlignes som et salg når det er snakk om uttak av varer til privat bruk. Det er umulig å ta for seg alle eventualiteter da jeg er avhenger av mer informasjon da det skilles på hva som «tas ut» og hva slags type virksomhet man driver. Dette kan variere fra tilfelle til tilfelle.

Men ved uttak av varer til privat bruk (selvstendig næringsdrivende) kan uttaket føres på konto 2064 = Uttak av varer og tjenester og Kredit 3060 = Uttak av varer/tjenester, avgiftspliktig. Verdien som skal legges til grunn er vanlig salgspris minus evt. rabatter.

Et uttak medfører som regel også utgående merverdiavgift og dokumentasjonen for uttaket er som en ordinær utgående faktura.

Dersom virksomheten tar ut varer fra varelager til å bruke i virksomheten, f.eks. at man selger renholdsartikler og bruker dette også ifm. rengjøring av eget lokale, vil det ikke være et uttak men en omdisponering. Da blir føringen D 6360 Renhold og K Varelager. Ingen avgiftsmessig konsekvens. Men det kan medføre mva-beregning dersom man tilvirker eget driftsmiddel, f.eks. en håndverker som setter opp eget bygg for salg.

Det samme vil gjelde dersom man benytter eget materiale til kurs fordi kurs er unntatt fra avgiftsplikt. Er det varer man normalt selger, som også blir brukt ifm. å lage kurs, vil dette medføre et uttak.

Jonny

2 Jan-Eirik

Takk for svaret.
Materialet som tas ut for å lage kurs, er varer som vi normalt selger. Kan du forklare litt nærmere hvordan det føres i regnskapet?

3 Pål

Jeg har et oppfølgerspørsmål.

I vårt DA selskap, har vi solgt varer til oss selv. Vi har fakturert oss slik vi gjør med ordinære kunder, MEN, salgsprisen er satt til inntakskost+mva.

Får dette noen skattemessige konsekvenser?

Jeg har kikket på skatteskjemaet «Uttak fra norsk område for skattlegging 2011» (RF1109B), men får det ikke helt til å passe. Jeg finner for eksempel ikke relevant saldogruppe.

Ditt svar